DSC 0545Dni Papieskie organizowane co roku przez Parafialny Klub Sportowy ,,św. Józef” mają dość długą i bogatą historię. Po raz pierwszy odbyły się w dniach 16- 18 października 1998 roku z okazji 20-stej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. O organizacji tego przedsięwzięcia zarząd PKS ,,św. Józef” poinformował samego Papieża, wysyłając do Watykanu telegram z życzeniami oraz krótką wzmianką o uczczeniu jubileuszu ,,modlitwą, imprezami kulturalnymi, sportowymi i turystycznymi.” Do udziału w Dniach Papieskich zaproszono wówczas  m. in. Parafialne Kluby Sportowe z Małopolski. Podczas trzech dni trwania imprezy na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na boisku MKS Kalwarianka rozgrywano zawody sportowe- mecze siatkówki, turniej tenisa stołowego oraz biegi. Aula Wyższego Seminarium OO. Bernardynów gościła uczestników przeglądów poezji i pieśni religijnej. Odbył się także I Zlot Turystów.  Pierwsze Dni Papieskie, mimo trudnych wówczas warunków, dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób okazały się sukcesem, dlatego też ówczesny Zarząd PKS ,,św. Józef” postanowił kontynuować tę tradycję. W roku następnym zorganizowano to wydarzenie w maju i połączono je z I Pielgrzymką Małopolskich Klubów Sportowych do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wkrótce takie obchody Dni Papieskich stały się tradycją. Zmagania sportowe i imprezy kulturalne trwały kilka dni, a ich uwieńczeniem było każdorazowo sobotnie spotkanie sportowców na Kalwarii, a następnie koncert laureatów.

logo na strone

Rozpoczął się kolejny rok działalności naszego klubu, w którym serdecznie chcielibyśmy zaprosić wszystkich na XXI Dni Papieskie. Odbędą się one w dniach 13-26 maja 2018r. Będzie to niejako ,,nowe otwarcie” dla nas. Po dwudziestu latach działalności, które upamiętniał ubiegłoroczny jubileusz, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż przed nami stoi wiele nowych wyzwań i czeka na nas mnóstwo pracy. Mimo to wciąż nie brakuje nam ochoty ani motywacji, a podejmowane przez nas działania dają nam poczucie satysfakcji i ogromną radość.

Nadchodzące Dni Papieskie chcemy przeżywać pod hasłem ,,Niech zstąpi Duch Twój…” Jest to nawiązanie do słów Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedzianych 2 czerwca 1979r. w Warszawie na Placu Zwycięstwa podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Słowa te niezwykle mocno utkwiły w naszej pamięci i niejednokrotnie stawały się naszą narodową modlitwą. Dzięki nim odzyskiwaliśmy wiarę i nadzieję na lepsze jutro.

Organizując tegoroczne Dni Papieskie pragniemy, aby były one pełne Bożego Ducha, który będzie ożywiał nas wszystkich, pozwoli inaczej spojrzeć na dotychczasowe osiągnięcia i porażki i jeszcze głębiej przeżyć to wszystko, co przed nami. Mamy nadzieję, że sprostamy nowym zadaniom, a XXI Dni Papieskie będą nie mniej radosne i owocne niż w ubiegłych latach. Zachęcamy do licznego udziału w turniejach, konkursach i przeglądach oraz wydarzeniach towarzyszących naszemu przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że jak co roku nie zabraknie wzruszeń i dobrej zabawy oraz prawdziwej rywalizacji i sportowego ducha.

DSC 0381

Dni Papieskie od początku miały na celu przybliżenie szczególnie dzieciom i młodzieży sylwetki naszego papieża Polaka. Uczestnicy Dni Papieskich, których z roku na rok przybywa, poprzez przygotowywanie się do konkursów, turniejów czy przeglądów mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat życia, działalności i nauki  Jana Pawła II.

To wydarzenie sportowo- kulturalne jest dla nas także okazją do: 

  1. Wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.
  1. Rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności współpracy, współdziałania w grupie- wzmacnianie więzi koleżeńskich  poprzez wspólne przebywanie i pokonywanie trudności
  2. Kształtowania charakterów młodzieży, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz stworzenie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i własnych umiejętności w praktyce
  3. Mobilizowania młodych  ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnego miasta  oraz powiatu czy województwa poprzez aktywne branie udziału w imprezie

Obecnie Dni Papieskie to ogromne przedsięwzięcie, które swoim zasięgiem obejmuje nie tylko gminę Kalwaria Zebrzydowska czy powiat wadowicki ale także wiele gmin i powiatów sąsiednich. Ich program jest niezwykle rozbudowany i przez to rozłożony w czasie.

Czytaj więcej: Idea Dni Papieskich