§1

GRUPY WIEKOWE:

- dziewczęta ze szkoły podstawowej   kl. 0-VI

- chłopcy ze szkoły podstawowej kl. 0-VI

- dziewczęta z gimnazjum kl. VII-VIII i III Gim.

- chłopcy z gimnazjum kl. VII-VIII i III Gim.

- dziewczęta ze szkoły średniej

- chłopcy ze szkoły średniej

- 18 +

 

§2

PRZEBIEG TURNIEJU:

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i postanowieniami organizatora turnieju.

Turniej rozgrywany będzie systemem (do dwóch przegranych meczy, pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym) zależnym od liczby zgłoszonych uczestników. O wyborze systemu zadecyduje organizator po przyjęciu listy uczestników.

Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej.

Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Organizator może zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.

W czasie spotkań obowiązuje strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka lub dres).

Na stroju sportowym nie może być umieszczona grafika lub tekst uznawany za obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś uczucia.

Mecze odbywają się zgodnie z zasadą fair-play.

Mecze sędziują uczestnicy lub organizatorzy, wyznaczeni przez organizatora,  w obecności organizatorów. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju.

 

§3

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

Turniej organizuje Parafialny Klub Sportowy w ramach obchodów DNI PAPIESKICH.

Organizator wyznacza Sędziego Głównego Turnieju.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania rozgrywek.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy.

Uczestnicy rozgrywek rozgrywają mecze wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów.

Ubezpieczenie NW opłaca sobie (jeśli takiego nie posiada) uczestnik indywidualnie.

 

§4

Wysłanie karty zgłoszenia na turniej jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele turnieju oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas turnieju, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

 

§5

Biorąc udział w turnieju, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 7.05.2019