REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

Dziewcząt i Chłopców w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym

§1   

Cel:

Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o zasady etyki katolickiej.

Popularyzacja siatkówki.

Stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestników i widzów. 

§2 

Termin i miejsce:

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej (dziewczęta). Termin: 25 maja 2018 r.  godz. 10:00

 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (chłopcy). Termin: 25 maja 2018 r. godz.10:00

 

§3

 Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z zawodników amatorów – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Parafialnych Klubów Sportowych.

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń i Organizator (liczba miejsc jest ograniczona).

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne do wglądu przez Organizatora.

Podczas gry w meczu nieuprawnionego zawodnika, drużyna otrzymuje walkower.

Zgłoszenia zespołu dokonuje opiekun poprzez stronę internetową wypełniając formularz zgłoszeniowy. 

§4 

Zasady gry:

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową.

Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym” lub systemem grupowym w zależności od liczby drużyn zatwierdzonych przez Organizatora.

W czasie spotkań obowiązuje strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka lub dres).

Na stroju sportowym nie może być umieszczona grafika lub tekst uznawany za obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś uczucia.

Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS oraz zasadami fair-play.

Mecze sędziują organizatorzy lub uczestnicy, wyznaczeni przez Organizatora.

Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju na danej hali. 

§5 

Postanowienia końcowe:

Turniej organizuje Parafialny Klub Sportowy w ramach obchodów DNI PAPIESKICH.

Organizator wyznacza Sędziego Głównego Turnieju na każdej hali sportowej.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania rozgrywek.

Uczestnicy rozgrywek rozgrywają mecze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ubezpieczenie NW opłaca sobie (jeśli takiego nie posiada) uczestnik indywidualnie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników ligi podczas rozgrywek. 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zgłoszenie należy dokonać do 10.05.2018 przez wypełnienie elektronicznego formularza na naszej stronie www.dnipapieskie.pksswjozef.pl
Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie podana 12.05.2018r.   

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt Tel. 608 296 627