§ 1.

Przesłuchania odbędą się w dniu 22 maja 2018r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Czas rozpoczęcia przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych będzie podany najpóźniej do 17 maja 2018

§ 2.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych w następujących kategoriach:

- dzieci z przedszkola i zerówki

- dzieci klas I – III szkoły podstawowej

- dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej

- uczniowie gimnazjum / VII kl. szkoły podstawowej

- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

- dzieci szkoły specjalnej

- młodzież szkoły specjalnej.

§ 3.

Każdy uczestnik wykonuje 1 utwór o tematyce religijnej; czas wykonania – do 5 min.

Uczestnik nie może wykonywać utworu z poprzednich przeglądów poezji religijnej. Utwory wykonywane są pojedynczo, bez mikrofonu.

§ 4.

Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.

§ 5.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci i wyróżnieni nagrody rzeczowe.

§ 6.

Przegląd danej kategorii odbędzie się, jeśli do konkursu przystąpi
min. 5 osób. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników
o możliwości ich przesłuchania decyduje jury.

§ 7.

Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celach konkursowych oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

§ 8.

Prosimy o przeprowadzenie kwalifikacji wewnątrzszkolnych  i wytypowanie uczestników w zależności od liczby uczniów w danej szkole:

do 150 uczniów – dwóch uczestników w każdej kategorii

do 250 uczniów – trzech uczestników w każdej  kategorii

powyżej 250 uczniów – czterech uczestników w każdej  kategorii.

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego
na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 10.05.2018r.