§1

Konkurs odbywa się pod hasłem
,,Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy…”

(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979)

 

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

§3

Konkurs odbędzie się w dniu 17 maja 2019r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Czas rozpoczęcia przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych będzie podany najpóźniej do 13 maja 2019r.

 

§4

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych w następujących kategoriach:

- dzieci z przedszkola i zerówki

- dzieci klas I – III szkoły podstawowej

- dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej

- uczniowie gimnazjum / VII kl. szkoły podstawowej

- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

- dzieci szkoły specjalnej

- młodzież szkoły specjalnej.

 

§5

Każdy uczestnik wykonuje 1 utwór o tematyce religijnej; czas wykonania – do 5 min.

Uczestnik nie może wykonywać utworu z poprzednich przeglądów poezji religijnej. Utwory wykonywane są pojedynczo, bez mikrofonu.

 

§6

Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.

 

§7

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci i wyróżnieni nagrody rzeczowe.

 

§8

Przegląd danej kategorii odbędzie się, jeśli do konkursu przystąpi
min. 5 osób. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników
o możliwości ich przesłuchania decyduje jury.

 

§9

Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu oraz koncertu laureatów, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

 

§10

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego
na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 7.05.2019 r.