§1

Rajd odbywa się pod hasłem

„Poznaj swoją okolicę z Janem Pawłem II”

 

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z 3. Szczepem harcerskim ,,Cedron”

 

§3

Termin:

13 maja 2019 r. (poniedziałek)

 

§4

Uczestnicy

W Zlocie mogą wziąć udział turyści piesi oraz kolarze w drużynach 10 osobowych z gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Stryszów, Mucharz.

Kierownikiem drużyny musi być osoba pełnoletnia.

Przewidziane są kategorie:

I – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej,

II – klasy 7 – 8 SP oraz III gimnazjum,

III – szkoły ponadgimnazjalne

 

§5

Przebieg Zlotu:

Uczestnicy zgłaszają się na starcie w Lanckoronie o godz. 9.00. Po uroczystym rozpoczęciu Rajdu ruszą na wyznaczone przez organizatorów trasy, na których będą punkty kontrolne z zadaniami do wykonania.

Należy tak przewidzieć czas przejścia, by dotrzeć do bazyliki OO. Bernardynów na godz. 1300 (przy jadłodajni na tyłach klasztoru). Na mecie zapraszamy drużyny na posiłek oraz na modlitwę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

W godz. 1400 – 1500 w auli Seminarium Duchownego w Kalwarii odbędzie się konkurs piosenki autorskiej (słowa powinny być własne) związanej z hasłem tegorocznych Dni Papieskich - wykonanej przez całą drużynę.

Ogłoszenie wyników i zakończenie zlotu o godz.1530.

 

§6

Zadania dla drużyn

Każda drużyna przywozi ze sobą kartę do kroniki. Format: A4 w układzie pionowym. Na karcie powinny się znaleźć następujące informacje:

nazwa drużyny, skład (może być ze zdjęciem), nazwa szkoły – na jednej stronie.

Każda drużyna zapoznaje się z historią pierwszego pobytu Jana Pawła II w Kalwarii–w 1979r. Zadania na trasie będą związane z pierwszą pielgrzymką papieża do kraju.

 

§7

Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione. Przy ocenie organizatorzy wezmą pod uwagę:

  • kartę do kroniki (0 -5 pkt.),
  • wygląd drużyny (jednolity) i wyposażenie turystyczne (0 – 5 pkt.),
  • wykonanie zadań na trasie (0 – 10 pkt.),
  • wyniki konkursu piosenki (0- 10 pkt.)

 

§8

Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie: http://www.pksswjozef.pl w zakładce Dni Papieskie.

Termin zgłoszeń do dnia 7 maja 2019 r.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!

 

§9

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

Wszelkie uwagi i odwołania prosimy kierować do Kierownika Zlotu, którego decyzje, również nieobjęte niniejszym regulaminem, są ostateczne.

Prosimy o kulturalne zachowanie, godne pamięci Jana Pawła II

 

§10

Wysłanie zgłoszenia na rajd jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas trwania rajdu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

Uczestnicy zgadzają się również na późniejsze ewentualne opublikowanie kart do kroniki lub innych prac wykonanych na potrzeby rajdu na stronie internetowej organizatora, a także w innych źródłach.

 

§11

Biorąc udział w rajdzie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

KONTAKT: Iwona Niedźwiedź: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.