§ 1

Przesłuchania odbędą się w dniu 21 maja 2018r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przegląd danej kategorii odbędzie się jeśli do konkursu przystąpi min. 5 osób lub 4 zespoły. W zależności od ilości zgłoszeń komisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Godziny rozpoczęcia przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych będą podane najpóźniej do 17 maja 2018r.

§ 2

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

w następujących  kategoriach

Soliści i duety :

- Dzieci przedszkolne i zerówki

- Dzieci klas I do III

- Dzieci klas IV do VI

- Młodzież gimnazjalna i uczniowie klas VII szkoły podstawowej

- Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Zespoły wokalne i wokalno instrumentalne:

- Dzieci przedszkolne i zerówki

- Dzieci od klas I do III

- Dzieci od klas IV do VI

- Młodzież gimnazjalna i uczniowie klas VII szkoły podstawowej

- Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

§ 3

Każdy uczestnik wykonuje 1 utwór o tematyce religijnej– czas do 6 min.

Uczestnik nie może wykonywać utworu z poprzednich przeglądów pieśni religijnej.

§ 4

Płyta CD z podkładem muzycznym musi zostać dostarczona do organizatora w dniu eliminacji. Płyta powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu, czas trwania nagrania. Istnieje możliwość wcześniejszego sprawdzenia płyt po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielami CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej. W przypadku zakwalifikowania uczestnika do koncertu laureatów płyta powinna pozostać u organizatora.

§ 5

Przesłuchania oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora wg. następujących kryteriów:

- dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów

-umiejętności wokalne

-interpretacja utworu

-ogólna prezentacja artystyczna utworu

§ 6

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci i wyróżnieni– nagrody rzeczowe.

§ 7

Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

Prosimy o przeprowadzenie kwalifikacji wewnątrzszkolnych  i wytypowanie laureatów w każdej kategorii wiekowej. Liczba uczestników jest uzależniona od ilości uczniów w danej szkole.

Do 150 uczniów – dwóch uczestników w każdej kategorii.

Do 250 uczniów – trzech uczestników w każdej  kategorii.
Powyżej 250 – czterech uczestników w każdej  kategorii.

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 10.05.2018