§1

Konkurs odbywa się pod hasłem
,,Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy…”

(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979)

 

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

§3

Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2019r.

w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przegląd danej kategorii odbędzie się jeśli do konkursu przystąpi min. 5 osób lub 4 zespoły. W zależności od ilości zgłoszeń komisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Godziny rozpoczęcia przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych będą podane najpóźniej do 13 maja 2019r.

 

§4

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w następujących  kategoriach

Soliści i duety :

- Dzieci przedszkolne i zerówki

- Dzieci klas I do III

- Dzieci klas IV do VI

- Młodzież gimnazjalna i uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej

- Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Zespoły wokalne i wokalno instrumentalne:

- Dzieci przedszkolne i zerówki

- Dzieci od klas I do III

- Dzieci od klas IV do VI

- Młodzież gimnazjalna i uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej

- Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

 

§5

Każdy uczestnik wykonuje 1 utwór o tematyce religijnej– czas do 6 min.

Uczestnik nie może wykonywać utworu z poprzednich przeglądów pieśni religijnej.

 

§6

Uwaga: Nośnik z podkładem muzycznym musi zostać dostarczony do CKSiT najpóźniej

do 10 maja 2019r.

Nośnik powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu, czas trwania nagrania. W przypadku zakwalifikowania uczestnika do koncertu laureatów nośnik powinien pozostać u organizatora.

W PRZYPADKU NIE DOSTARCZENIA NOŚNIKA DO CKSiT W PODANYM TERMINIE ORGANIZATOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM PODKŁADU MUZYCZNEGO.

 

§7

Przesłuchania oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora wg. następujących kryteriów:

- dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów

-umiejętności wokalne

-interpretacja utworu

-ogólna prezentacja artystyczna utworu

 

§8

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci i wyróżnieni– nagrody rzeczowe.

 

§9

Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celach organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu i koncertu laureatów, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

 

§10

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 7.05.2019