§1.
Konkurs odbywa się pod hasłem
„…chcę wam powiedzieć […] nie ustawajcie w modlitwie”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979 r.)


§2.
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”
we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej.


§3.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby należące do następujących kategorii wiekowych:
- uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.


§4.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie utworu/utworów w formie wiersza lub prozy o tematyce religijnej.


§5.
Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „proza”,
a w kategorii „wiersz” maksymalnie 2 utwory.


§6.
Prace powinny być napisane samodzielnie, w języku polskim.
Nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.


§7.
Tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu o formacie A4
(czcionka Times News Roman o wielkości 12 pkt; interlinia 1,5).


§8.
Utwór/utwory należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora
i przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze scanem podpisanego formularza zgłoszeniowego dołączonego do regulaminu do 15.05.2020r.

§9.
Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu
według następujących kryteriów:
-zgodność z hasłem
-walory literackie
-poprawność stylistyczna i językowa
-oryginalność
-ogólna estetyka.

§10.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 23 maja 2020r.
Od decyzji jury nie ma odwołania.


§11.
Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy,
a o terminie ich wręczenia organizator poinformuje telefonicznie lub e-mailowo.


§12.
Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą
na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu
oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas wręczania nagród,
umieszczenie zdjęć na stronach internetowych,
jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.
Powstały materiał będzie własnością organizatora.


§13.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora
na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

 

 

 

 

XXIII Dni Papieskie Konkurs Literackich Prac Autorskich

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko .............................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa i adres szkoły ..........................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia ........................................... ,

Kategoria wiekowa……………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Imię i nazwisko opiekuna ..............................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Telefon opiekuna …………………… e-mail ..................................................................
(wypełnić obowiązkowo) (wypełnić obowiązkowo)

 

Tytuł utworu/utworów ……………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Literackich Prac Autorskich dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."


.................................................…..…......…....…………………….
podpis uczestnika Konkursu

.………………..………………….……………….…………….……………..……