§ 1.

Organizatorem konkursu literackiego jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

w ramach obchodów Dni Papieskich w Kalwarii Zebrzydowskiej

§ 2.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w następujących  kategoriach:

- uczniowie klas IV – VI

- uczniowie gimnazjum / klasy VII szkoły podstawowej

- uczniowie szkół ponadgimnzjalnych.

§ 3.

Uczestnicy mają za zadanie napisać krótki utwór w formie wiersza lub prozy o tematyce religijnej.
Prace powinny być napisane samodzielnie, w języku polskim.
Nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

§ 4.

Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora.
Prace prosimy przesłać w wersji elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym do 10.05.2018r.

§ 5.

Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „proza”, a w kategorii „wiersz” maksymalnie 2 utwory.
Tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu o formacie A4.

§ 6.

Tekst należy zapisać czcionką Times News Roman o wielkości 12 pkt; interlinia 1,5.

§ 7.

Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu
według następujących kryteriów:

-walory literackie

-poprawność stylistyczna i językowa

-oryginalność

-ogólna estetyka.

§ 8.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
Od decyzji jury nie ma odwołania.

§ 9.

Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

§ 10.

Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie
przez organizatora na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

§ 11.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza 
dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 10.05.2018r.