§ 1.
Konkurs odbywa się pod hasłem
„…chcę wam powiedzieć […] nie ustawajcie w modlitwie”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979 r.)

§ 2.
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”
we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 3.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby należące do następujących kategorii wiekowych:
- uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

§ 4.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie utworu/utworów w formie wiersza lub prozy o tematyce religijnej.

§ 5.
Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „proza”,
a w kategorii „wiersz” maksymalnie 2 utwory.

§ 6.
Prace powinny być napisane samodzielnie, w języku polskim.
Nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

§ 7.
Tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu o formacie A4
(czcionka Times News Roman o wielkości 12 pkt; interlinia 1,5).

§ 8.
Utwór/utwory należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora
i przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze scanem podpisanego formularza zgłoszeniowego dołączonego do regulaminów do 15.05.2020r.

§ 9.
Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu
według następujących kryteriów:
-zgodność z hasłem
-walory literackie
-poprawność stylistyczna i językowa
-oryginalność
-ogólna estetyka.

§ 10.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 23 maja 2020r.
Od decyzji jury nie ma odwołania.

§ 11.
Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy,
a o terminie ich wręczenia organizator poinformuje telefonicznie lub e-mailowo.

§ 12.
Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą
na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu
oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas wręczania nagród,
umieszczenie zdjęć na stronach internetowych,
jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.
Powstały materiał będzie własnością organizatora.

§ 13.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora
na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

 

 

pobierz karte złgoszeń