§1

W ramach XXI Dni Papieskich konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II odbędzie się 18.05.2018 o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy św. Józef. Konkurs składa się z jednego etapu. Tekstami źródłowymi konkursu są wyznaczone przez organizatora lektury:

Szkoła podstawowa:

- Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Wyd. WAM, Kraków

- Strona internetowa: http://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii/biogram/

Szkoła gimnazjalna i 7 klasa Szkoły podstawowej:

- Kard. Stanisław Dziwisz, U Boku Świętego, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków

- Strona internetowa: http://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii/biogram/

§3

Przebieg konkursu:

- Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa, która została powołana przez zarząd Parafialnego Klubu Sportowego.

- Każdy uczeń odpowiada w formie pisemnej na pytania ułożone przez organizatora.                - Sprawdzania dokonuje komisja konkursowa.

- Nagrody w konkursie wiedzy o Janie Pawle II fundowane są przez Parafialny Klub sportowy.

- Jeżeli uczestnicy otrzymają taką samą ilość punktów, wówczas miejsca w konkursie przyznawane są ex aequo.

- Czas trwania konkursu to 45 minut.

- Wyniki konkursu zostaną podane na stronie: http://pksswjozef.pl/

- Po konkursie każdy uczestnik zaproszony jest na poczęstunek.

§4

W konkursie wiedzy o Janie Pawle II oceniana jest:

- Zawartość merytoryczna

- Pomysłowość i oryginalność treści

- Szczególne walory pracy

§5

Wszystkie sytuacje sporne związane z pytaniami i odpowiedziami rozstrzyga Komisja Konkursowa

§6

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci i wyróżnieni– nagrody rzeczowe.

§7

Celem organizowanego konkursu jest:

- Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.

- Rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka.

- Przygotowanie do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.
- Integracja uczniów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy i powiatu.

§8

Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do

13 maja 2018 r.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

W przypadku braku potwierdzenia do 13.05.18 r. prosimy o kontakt Tel.515 673 105