§1
Konkurs odbywa się pod hasłem
,,Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy…”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979)
 
§2
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”
we współpracy z Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
§3
Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II odbędzie się 22.05.2019 r. o godz. 9.00
w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
§4
Konkurs składa się z jednego etapu.
Tekstami źródłowymi konkursu są wyznaczone przez organizatora lektury i film:
Szkoła podstawowa:
- Mariusz Wollny, Jak Lolek został papieżem, wyd. Skrzat, Kraków
- Film w reżyserii Pawła Pitery, Świadectwo, 2008,
(film dostępny na stronie internetowej: https://www.cda.pl/video/144006496)
Szkoła gimnazjalna, 8 i 7 klasa szkoły podstawowej:
- Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem,
(http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html)
- Film w reżyserii Pawła Pitery, Świadectwo, 2008,
(film dostępny na stronie internetowej: https://www.cda.pl/video/144006496)
 
§5
Przebieg konkursu:
- Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa, która została powołana przez zarząd Parafialnego Klubu Sportowego.
- Każdy uczeń odpowiada w formie pisemnej na pytania ułożone przez organizatora.
- Sprawdzenia dokonuje komisja konkursowa.
- Nagrody w konkursie wiedzy o Janie Pawle II fundowane są
przez Parafialny Klub Sportowy.
- Jeżeli uczestnicy otrzymają taką samą ilość punktów, wówczas miejsca w konkursie przyznawane są ex aequo.
- Czas trwania konkursu to 45 minut.
- Wyniki konkursu zostaną podane na stronie: http://pksswjozef.pl/
- Po konkursie każdy uczestnik zaproszony jest na poczęstunek.
 
§6
Wszystkie sytuacje sporne związane z pytaniami i odpowiedziami rozstrzyga Komisja Konkursowa
 
§7
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci i wyróżnieni– nagrody rzeczowe.
 
§8
Celem organizowanego konkursu jest:
- Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.
- Rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka.
- Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.
- Integracja uczniów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy i powiatu.
 
§9
Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu oraz koncertu laureatów, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.
Powstały materiał będzie własnością organizatora.
 
§10
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do

7 maja 2019 r.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

W przypadku braku potwierdzenia do 13.05.18 r. prosimy o kontakt Tel.515 673 105