§ 1.
Konkurs odbywa się pod hasłem
„…chcę wam powiedzieć (…) nie ustawajcie w modlitwie”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979r.)

§ 2.
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”.

§ 3.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV – VI
- uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej
- uczniowie szkół średnich

§ 4.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prezentacji multimedialnej (minimum 8 slajdów, ale nie więcej niż 15) związanych z tematyką XXIII Dni Papieskich. Praca powinna być zrobiona samodzielnie, musi to być praca autorska.

§ 5.
Prezentację należy przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze scanem podpisanego formularza zgłoszeniowego dołączonego do regulaminów do 15.05.2020r.

§ 6.
Plik powinien być podpisany zgodnie ze wzorem: (imię nazwisko)_(tytuł).

§ 7.
Praca multimedialna nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.

§ 9.
Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:
• zgodność z hasłem
• oryginalne ujęcie tematu
• estetyka i efekt wizualny
• przejrzystość
• techniczna poprawność wykonania

§ 10.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 23 maja 2020 r.
Od decyzji jury nie ma odwołania.

§ 11.
Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy, a o terminie ich wręczenia organizator poinformuje telefonicznie lub e-mailowo.

§ 12.
Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas wręczania nagród, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.
Powstały materiał będzie własnością organizatora.

§ 13.
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) podane na stronach portalu internetowego PKS Św. Józef, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w Karcie Zgłoszenia.

§ 14.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

pobierz karte złgoszeń