§1

Konkurs odbywa się pod hasłem
,,Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy…”

(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979)

 

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

§3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach

- kategoria I: przedszkole, klasy zerowe

- kategoria II: klasy pierwsze i drugie szkoły podstawowej

- kategoria III: klasy trzecie i czwarte szkoły podstawowej

- kategoria IV: klasy piąte i szóste szkoły podstawowej

- kategoria V: gimnazjum i klasy siódme i ósme szkoły podstawowej

- kategoria VI: dzieci i młodzież specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

§4

Interpretacja tematu jest dowolna

 

§5

Uczestnicy konkursu przygotowują samodzielnie jedną pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w nawiązaniu do hasła przewodniego XXII Dni Papieskich i przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych

Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) podając imię i nazwisko, wiek uczestnika kategorię, szkołę oraz tytuł pracy.

 

§6

Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem

- estetykę wykonania

- inwencję twórczą

 

§7

Prace należy dostarczyć do dnia 07.05.2019r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej, do budynku przy ulicy MICKIEWICZA 2.

Równocześnie należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy.

Prace konkursowe będzie można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Mickiewicza 2 po zakończeniu wystawy, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019r.

 

§8

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.

Od decyzji jury nie ma odwołania.

 

§9

Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Laureatów w dniu 25 maja 2019r. o godzinie 16.00 w auli WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej natomiast wystawa prac nagrodzonych 16 maja 2019r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

§9

Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

 

§10

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza

dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 7.05.2019 r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt Tel. 696-665-650