§ 1.
Konkurs odbywa się pod hasłem
„…chcę wam powiedzieć (…) nie ustawajcie w modlitwie”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979r.)

§ 2.
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”
we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 3
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach
- kategoria I: przedszkole, klasy zerowe
- kategoria II: klasy pierwsze i drugie szkoły podstawowej
- kategoria III: klasy trzecie i czwarte szkoły podstawowej
- kategoria IV: klasy piąte i szóste szkoły podstawowej
- kategoria V: klasy siódme i ósme szkoły podstawowej
- kategoria VI: dzieci i młodzież specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

§ 4
Interpretacja tematu jest dowolna

§ 5
Uczestnicy konkursu przygotowują samodzielnie jedną pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w nawiązaniu do hasła przewodniego XXIII Dni Papieskich i przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych
Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) podając imię i nazwisko, wiek uczestnika kategorię, szkołę oraz tytuł pracy.

§ 6
Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem
- estetykę wykonania
- inwencję twórczą

§ 7
Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 15.05.2020r. do budynku plebanii
przy parafii pw. ,,św. Józefa” w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Rynek 26
w godzinach pracy kancelarii parafialnej
(poniedziałek, środa 15.30-17.30, wtorek, czwartek, piątek, sobota 8.00-8.30)
wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia dołączoną do regulaminów.
Prace konkursowe będzie można odebrać również w tym samym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

§ 8
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu do dnia
Od decyzji jury nie ma odwołania.

§ 9
Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy,
a o terminie ich wręczenia organizator poinformuje telefonicznie lub e-mailowo.

§ 10
Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.
Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

§ 11
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

pobierz karte złgoszeń