§ 1

Konkurs odbywa się pod hasłem: ,,Niech zstąpi Duch Twój…”

Organizatorem konkursu plastycznego jest Parafialny Klub Sportowy „św. Józef”

we współpracy z Biblioteką Publiczną w ramach obchodów Dni Papieskich w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 2

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

w następujących kategoriach

- kategoria I: przedszkole, klasy zerowe

- kategoria II: klasy pierwsze i drugie szkoły podstawowej

- kategoria III: klasy trzecie i czwarte szkoły podstawowej

- kategoria IV: klasy  piąte i szóste szkoły podstawowej

- kategoria V: gimnazjum i klasy siódme szkoły podstawowej

- kategoria VI: dzieci i młodzież specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

§ 3

Interpretacja tematu jest dowolna

§ 4

Uczestnicy konkursu przygotowują samodzielnie jedną pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w nawiązaniu do hasła przewodniego XXI Dni Papieskich i przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych

Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) podając imię i nazwisko , wiek uczestnika kategorię, szkołę oraz tytuł pracy.

§ 5

Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem

- estetykę wykonania

- inwencję twórczą

§ 6

Prace należy dostarczyć do dnia 10.05.2018r. do Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Równocześnie należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy.

Prace konkursowe będzie można odebrać w Bibliotece Publicznej po zakończeniu wystawy

§ 7

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.

Od decyzji jury nie ma odwołania.

§ 8

Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Laureatów w dniu 26 maja 2018r. o godzinie 16.00 w auli WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej natomiast wystawa prac nagrodzonych 21 maja 2018 r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 9

Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie przez organizatora na jego stronie internetowej oraz w publikacjach i innych materiałach prasowych.

§ 10

 

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza

dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 10.05.2018r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt Tel. 696-665-650