plan dp XXIII

Organizator: Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”
We współpracy:
Urząd Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Parafia Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, Stowarzyszenie Pomocy Szkole przy ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Związek Harcerstwa Polskiego.