ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO XXII DNI PAPIESKICH
,,NIECH TUTAJ DOKONUJE ŚIĘ WIELKIE DZIEŁO DUCHOWEJ ODNOWY…”

                       

KATEGORIA  I

Dzieci przedszkolne i zerówki

I m.   ex aequo:  ANTONINA CHRÓSZCZ ,, Klasztor”
Weranda Anieli,
Opiekun p. Katarzyna Baran

ZOFIA CHUDOBA ,,Mój kościół”,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach,
Opiekun p. Irena Paleczny

II m.  SABINA ŁUCZAK ,,Duchowa odnowa Kalwarii”,
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej
Opiekun p. Magdalena Chochołek -Łuczak

III m.    nie przyznano

Wyróżnienie  nie przyznano                                                                          

 

KATEGORIA II

Dzieci klasy I i II Szkoły Podstawowej

 

I m.  BARBARA JANCZAR,, Most Anielski”
Weranda Anieli
Opiekun p. Katarzyna Baran

II m.   MAJA WYKA ,, Tryptyk o Kalwarii”
Weranda Anieli
Opiekun p. Katarzyna Baran

III m.  WIKTORIA KOZIK -,, Papież w Kalwarii”
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Opiekun p. Beata Moskała

Wyróżnienie:

ALEKSANDRA CZECHOWICZ ,,Dar od Boga”
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie,
Opiekun p. Elżbieta  Łyczak

BEATA ŁUCZAK ,,Jan Paweł II w Kalwarii”
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Opiekun p. Magdalena Chochołek Łuczak

MAKSYMILIAN PAKUŁA ,, Oczyszczenie”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy
Opiekun p. Bernadetta Żołnierek

ZOFIA WOŹNIAK ,, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie
Opiekun p. Elżbieta Łyczak

 

KATEGORIA  III

Dzieci klasy III i IV Szkoły Podstawowej

 

I m. RAFAŁ  SAFERNA  ,, Moja rodzina na parafialnej pielgrzymce na Dróżkach Kalwaryjskich’’
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach,
Opiekun  p. Monika Hyzińska

II m. ex aeqo: ALEKSANDER SIWIEC ,,Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy”
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie,
Opiekun p.  Elżbieta Łyczak

OSKAR TUPTA ,,Modlimy się na Kalwarii od najmłodszych lat”
Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach ,
Opiekun p. Iwona Warmuz

III m. ZOFIA SZYMAŃSKA ,,Prowadź Duchu Święty’
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie
Opiekun p.  Elżbieta Łyczak

Wyróżnienie: FRANCISZEK ŚLUSARCZYK ,, Kaplica WNB”
Weranda Anieli
Opiekun p. Katarzyna Baran

 

KATEGORIA  IV

Dzieci klasy V i VI Szkoły Podstawowej

 

I m.  MATYLDA SOBIESZCZYK  ,,Tchnienie Boga”
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie,
Opiekun p. Elżbieta Łyczak

II m.  NATALIA SZYMAŃSKA ,,Z Duchem Twoim”                
Szkoła Podstawowa  w Świnnej Porębie,
Opiekun p. Elżbieta Łyczak

III m.  EMILIA PIĘTOŃ ,,Jan Paweł II”
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce
Opiekun p. Krystyna Gębala

Wyróżnienie nie przyznano

 

KATEGORIA  V

Młodzież gimnazjum , klasy siódme i ósme szkoły podstawowej

 

Nagroda specjalna: PATRYCJA BYRSKA ,,Pocieszycielko nasza…”
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie,
Opiekun p. Elżbieta Łyczak

I m.  GABRIELA PAWLIKOWSKA ,,Pielgrzymka”
Weranda Anieli,
Opiekun p. Katarzyna Baran

II m.  MICHAŁ ICIEK ,,Niech tutaj dokonuje się  wielkie dzieło duchowej odnowy”                
Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Dąbrówce,
Opiekun p. Krystyna Gębala

III m.  WERONIKA FILEK ,, Umocnieni w wierze”
Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie
Opiekun p. Elżbieta Łyczak

Wyróżnienie: KINGA GACZOREK ,,Odnowa Duchowa”                        
Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach
Opiekun p. Beata Pająk

 

KATEGORIA  VI

Dzieci i Młodzież Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych

KATEGORIA NIE ODBYŁA SIĘ ZE WZGLĘDU NA BRAK  NADESŁANYCH  PRAC

 

KATEGORIA  VII

Młodzież Szkół Średnich

KATEGORIA NIE ODBYŁA SIĘ ZE WZGLĘDU NA BRAK  NADESŁANYCH  PRAC

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy

po odbiór nagród 25 maja 2019r o godz.16.00 do Auli Wyższego Seminarium Duchownego O.O Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.