DSC 0381

Dni Papieskie od początku miały na celu przybliżenie szczególnie dzieciom i młodzieży sylwetki naszego papieża Polaka. Uczestnicy Dni Papieskich, których z roku na rok przybywa, poprzez przygotowywanie się do konkursów, turniejów czy przeglądów mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat życia, działalności i nauki  Jana Pawła II.

 

To wydarzenie sportowo- kulturalne jest dla nas także okazją do: 

  1. Wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.
  1. Rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności współpracy, współdziałania w grupie- wzmacnianie więzi koleżeńskich  poprzez wspólne przebywanie i pokonywanie trudności
  2. Kształtowania charakterów młodzieży, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz stworzenie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i własnych umiejętności w praktyce
  3. Mobilizowania młodych  ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnego miasta  oraz powiatu czy województwa poprzez aktywne branie udziału w imprezie

Obecnie Dni Papieskie to ogromne przedsięwzięcie, które swoim zasięgiem obejmuje nie tylko gminę Kalwaria Zebrzydowska czy powiat wadowicki ale także wiele gmin i powiatów sąsiednich. Ich program jest niezwykle rozbudowany i przez to rozłożony w czasie.

 

Inauguracją Dni Papieskich jest Msza święta odprawiana w kościele pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie przez dwa tygodnie dzieci, młodzież a także dorośli sprawdzają swoje umiejętności i prezentują talenty, rywalizują ze sobą i jednocześnie dobrze się bawią. W programie imprezy są rozgrywki sportowe- turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki, przeglądy poezji religijnej recytowanej, pieśni religijnej oraz muzyki w wykonaniu instrumentalnym, konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs plastyczny, konkurs literackich prac autorskich oraz rajd. Od kilku lat w trakcie Dni Papieskich odbywa się także ,,piłkarska majówka”, w czasie której o miano najlepszej drużyny walczą między sobą przedstawiciele straży pożarnej, policji, nauczycieli, księży oraz członkowie i sympatycy PKS ,,św. Józef”. Jednym z najważniejszych punktów programu jest wieczorna Droga Światła ulicami Kalwarii Zebrzydowskiej, będąca okazją do wspólnej modlitwy i zadumy.

Zgodnie z tradycją Dni Papieskie kończy Koncert Laureatów, odbywający się w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów. Prezentacja nagrodzonych prac i utworów literackich, a przede wszystkim występy laureatów są zawsze dużym przeżyciem zarówno dla uczestników, jak i dla organizatorów. Jednakże koncert ten to także szansa, by podziękować wszystkim, którzy angażują się w organizację całego przedsięwzięcia. Są to zarówno instytucje wspierające tę inicjatywę materialnie i technicznie, jak i wiele osób, które poświęcają swój czas, służą wszelką pomocą i swoim doświadczeniem. To dzięki nim wszystkim co roku możemy organizować i przeżywać na nowo Dni Papieskie.