DSC 0545Dni Papieskie organizowane co roku przez Parafialny Klub Sportowy ,,św. Józef” mają dość długą i bogatą historię. Po raz pierwszy odbyły się w dniach 16- 18 października 1998 roku z okazji 20-stej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. O organizacji tego przedsięwzięcia zarząd PKS ,,św. Józef” poinformował samego Papieża, wysyłając do Watykanu telegram z życzeniami oraz krótką

wzmianką o uczczeniu jubileuszu ,,modlitwą, imprezami kulturalnymi, sportowymi i turystycznymi.” Do udziału w Dniach Papieskich zaproszono wówczas  m. in. Parafialne Kluby Sportowe z Małopolski. Podczas trzech dni trwania imprezy na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na boisku MKS Kalwarianka rozgrywano zawody sportowe- mecze siatkówki, turniej tenisa stołowego oraz biegi. Aula Wyższego Seminarium OO. Bernardynów gościła uczestników przeglądów poezji i pieśni religijnej. Odbył się także I Zlot Turystów.  Pierwsze Dni Papieskie, mimo trudnych wówczas warunków, dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób okazały się sukcesem, dlatego też ówczesny Zarząd PKS ,,św. Józef” postanowił kontynuować tę tradycję. W roku następnym zorganizowano to wydarzenie w maju i połączono je z I Pielgrzymką Małopolskich Klubów Sportowych do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wkrótce takie obchody Dni Papieskich stały się tradycją. Zmagania sportowe i imprezy kulturalne trwały kilka dni, a ich uwieńczeniem było każdorazowo sobotnie spotkanie sportowców na Kalwarii, a następnie koncert laureatów.